Vilkår og betingelser

bannerAbout

Vilkår og betingelser

Denne avtalen inneholder vilkår og betingelser for bruk av WELLDONE ELECTRONICS LTD.Nettside.Som brukt i denne avtalen: (i) "vi", "oss" eller "vår" refererer til WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "du" eller "din" refererer til individet eller enheten som bruker "Internettsiden; (iii) "Internettsiden" refererer til alle sider som kan vises (inkludert sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappikoner, lenker og tekst) , underliggende programkode, og medfølgende tjenester og dokumentasjon for dette nettstedet; og (iv) "Partner" refererer til en tredjepartsenhet som WELLDONE ELECTRONICS LTD. har opprettet en versjon av denne Internett-siden med eller som WELLDONE ELECTRONICS LTD. har autorisert for å koble til denne Internett-siden eller som WELLDONE ELECTRONICS LTD. har et felles markedsføringsforhold med. Ved å gå inn på, surfe på og/eller bruke denne nettsiden, erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt å være bundet av disse vilkårene og vilkår og overholde alle gjeldende lover og forskrifter.
 

1. Lisensinnehaver for bruk

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens til å bruke Internett-siden kun for å administrere kjøpsprosessen din, inkludert visning, forespørsel, godkjenning og bestilling av produkter for deg selv eller på vegne av din bedrift.Som lisensinnehaver av Internett-siden kan du ikke leie ut, lease, gi en sikkerhetsinteresse i eller på annen måte overføre rettigheter du har i bruken av denne nettsiden.Du er videre ikke autorisert til å videreselge kjøpsadministrasjons- og behandlingstjenestene til denne Internett-siden.
 

2. Ingen garanti/fraskrivelse

WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere garanterer ikke at din bruk av nettstedet vil være uavbrutt, at meldinger eller forespørsler vil bli levert, eller at driften av nettstedet vil være feilfri eller sikker.I tillegg er sikkerhetsmekanismene implementert av WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere kan ha iboende begrensninger, og du må selv finne ut at nettstedet tilfredsstiller dine krav tilstrekkelig.WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere er ikke ansvarlige for dataene dine, enten de er på våre eller dine servere.
Du skal være ansvarlig for all bruk av kontoen din og opprettholde konfidensialiteten til passordet og informasjonen din.Vi fraråder at du deler passordet og kontonummeret ditt med noen;enhver slik deling skal være helt på egen risiko.Følgelig bør du velge et unikt, ikke-åpenbart passord og endre passordene dine ofte.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Nettsiden og dens innhold leveres "som den er" og WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet, dets innhold eller noe produkt.WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere fraskriver seg herved uttrykkelig alle garantier, enten uttrykte eller underforståtte, for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.Denne ansvarsfraskrivelsen av WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere påvirker på ingen måte produsentens garanti, hvis noen, som skal gis videre til deg.WELLDONE ELECTRONICS LTD., dets partnere, dets leverandører og forhandlere skal ikke holdes ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tapt inntekt, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tapt informasjon eller data, datamaskinavbrudd og lignende) eller kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester som oppstår fra eller relatert til bruken av produkter eller bruken eller manglende evnen til å bruke denne nettsiden, selv om WELLDONE ELECTRONICS LTD.og/eller deres partnere skal ha blitt informert om muligheten for slike skader, eller for ethvert krav fra en annen part.WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere representerer eller garanterer ikke at informasjonen som er gitt på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.Disse begrensningene skal overleve enhver oppsigelse av denne avtalen.
 

3. Tittel

All tittel, eierskapsrettigheter og immaterielle rettigheter på Internettsiden skal forbli i WELLDONE ELECTRONICS LTD., dets partnere og/eller dets leverandører.Opphavsrettslover og traktater beskytter denne Internett-siden, og du skal ikke fjerne noen eiendomsmerknader eller merker på Internett-siden.Ved bruk av denne Internettsiden vil ingen immaterielle rettigheter overføres til deg.
 

4. Oppgraderinger

WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere forbeholder seg retten til å oppdatere og oppgradere nettstedet etter eget skjønn uten varsel til deg, inkludert, men ikke begrenset til, endring av funksjonalitet, brukergrensesnitt, prosedyrer, dokumentasjon eller noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen.WELLDONE ELECTRONICS LTD.forbeholder seg videre retten til å endre hvilke som helst av vilkårene og betingelsene som finnes her og i retningslinjene ved å legge dem ut på Internett-siden.Hvis noen oppdatering, oppgradering eller modifikasjon er uakseptabel for deg, er din eneste utvei å slutte å bruke nettstedet.Din fortsatte bruk av nettstedet etter enhver endring på nettstedet vårt eller publisering av en ny avtale på nettstedet vårt, vil utgjøre en bindende aksept av endringen.
 

5. Forbud mot modifikasjon

I henhold til den foregående lisensen har du forbud mot å modifisere, oversette, rekompilere, demontere eller reversere engineering eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden for driften av nettstedet eller lage avledet WELLDONE ELECTRONICS LTD.basert på nettstedet eller deler av nettstedet.I denne avtalen skal "omvendt utvikling" bety undersøkelse eller analyse av programvaren på Internett-siden for å bestemme kildekoden, strukturen, organiseringen, intern design, algoritmer eller krypteringsenheter.
 

6. Oppsigelse

Denne lisensen opphører automatisk når vi varsler deg hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene beskrevet her.WELLDONE ELECTRONICS LTD.har rett til å si opp lisensen til enhver bruker når som helst av hvilken som helst eller ingen grunn.Slik oppsigelse kan være basert utelukkende på skjønn fra WELLDONE ELECTRONICS LTD.og/eller dets partnere.
 

7. Andre ansvarsfraskrivelser

WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige overfor deg for noen forsinkelser eller svikt i å utføre under denne avtalen hvis slik forsinkelse eller svikt skyldes brann, eksplosjon, arbeidskonflikt, jordskjelv, havari eller ulykke, mangel på eller svikt i transportfasiliteter og/eller tjenester, mangel på eller svikt i telekommunikasjonsfasiliteter og/eller tjenester, inkludert Internett-tjenester, epidemier, flom, tørke, eller på grunn av krig, revolusjon, sivil opprør, blokade eller embargo, Guds handling, enhver manglende evne til å oppnå nødvendig lisens, tillatelse eller autorisasjon, eller på grunn av noen lov, proklamasjon, regulering, ordinans, krav eller krav fra noen regjering eller på grunn av en hvilken som helst annen årsak, enten lignende eller ulik de som er oppregnet, utenfor rimelig kontroll av WELLDONE ELECTRONICS LTD.og dets partnere.
Denne avtalen representerer den fullstendige avtalen angående denne lisensen og kan kun endres ved en skriftlig endring utført av begge parter.
Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for å være uhåndhevbar, skal denne bestemmelsen bare reformeres i den grad det er nødvendig for å gjøre det håndhevbart.
Du representerer og garanterer at du, som den personen som elektronisk godtar vilkårene i denne avtalen, er autorisert og autorisert til å godta denne avtalen på vegne av deg selv og enhver organisasjon som du utgir seg for å representere.