Analyse av tips for rengjøring av PCB-kretskort

PCB-kretskort er mye brukt i Kina, og forurensninger vil bli generert under produksjonsprosessen av trykte kretskort, inkludert støv og rusk i produksjonsprosessen som rester av fluss og lim.Hvis PCB-kortet ikke effektivt kan garantere den rene overflaten, vil motstanden og lekkasjen føre til at PCB-kortet svikter, og dermed påvirke produktets levetid.Derfor er rengjøring av PCB-kretskortet under produksjonsprosessen et viktig skritt.
Halvvandig rengjøring bruker hovedsakelig organiske løsemidler og avionisert vann, pluss en viss mengde aktive midler og tilsetningsstoffer.Denne rengjøringen står mellom løsemiddelrengjøring og vannrengjøring.Disse rengjøringsmidlene er organiske løsemidler, brennbare løsemidler, høyt flammepunkt, lav toksisitet og trygge å bruke, men må skylles med vann og deretter lufttørkes.
?
Vannrenseteknologi er utviklingsretningen for fremtidig ren teknologi, og det er nødvendig å etablere ren vannkilde og utslippsvannbehandlingsverksted.Bruk av vann som rengjøringsmedium, tilsetning av overflateaktive stoffer, tilsetningsstoffer, korrosjonshemmere og chelateringsmidler til vann for å danne en serie vannbaserte rengjøringsmidler.Vandige løsemidler og ikke-polare forurensninger kan fjernes.
?
Den brukes i loddeprosessen uten rengjøringsmiddel eller loddepasta.Etter lodding går det direkte til neste prosess for rengjøring, ikke lenger gratis renseteknologi er for tiden den mest brukte alternative teknologien, spesielt mobilkommunikasjonsprodukter er i utgangspunktet engangsmetode for å erstatte ODS.Løsningsmiddelrengjøring brukes hovedsakelig for løsningsmiddeloppløsning for å fjerne forurensninger.Løsemiddelrengjøring krever enkelt utstyr på grunn av dets raske fordampning og sterke løselighet.


Innleggstid: 18. mai 2022